Loga

Stáhněte si vhodnou verzi loga MyMight s ohledem na plánované použití.

Logá

Stiahnite si najvhodnejšiu verziu loga MyMight vzhľadom na zamýšľaný účel použitia.

Logos

Download the appropriate MyMight logo version for your intended use.

Písma

Nainstalujte si písma, která vytvářejí a definují vizuální styl značky MyMight.

Písma

Nainštalujte si písma, ktoré vytvárajú a definujú vizuálny štýl značky MyMight.

Typography

Install fonts that create and define the visual style of MyMight brand.

Barvy

Používejte naše firemní barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Farby

Používajte naše firemné farby pre digitálne obrazovky i tlačové aplikácie.

Colors

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů

Ověřte si správné zápisy značky MyMight. Aplikujte vhodnou strukturu e-mailů.

Písanie názvov

Skontrolujte správnosť písania názvov značky MyMight. Použite vhodnú štruktúru e-mailu.

Naming

Check the correct entries of MyMight brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Výběr formátu loga

Používejte vhodné formáty loga podle vašeho plánovaného použití.

Ako vybrať vhodný formát loga

Používajte vhodné formáty loga vzhľadom na účel ich použitia.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Odkaz na grafická data

Tato složka obsahuje všechny materiály pro tištěnou i digitální propagaci.

Prepojenie na grafické dáta

Táto zložka obsahuje všetky materiály pre tlač a digitálnu propagáciu.

Design data link

This folder contains all materials for print and digital promotion.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Jiřího Chlebuse, grafického designera a autora tohoto Visualbooku.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte Jiřího Chlebusa, grafického dizajnéra a autora tohto Visualbooku.

Need help?

Contact Jiří Chlebus, graphic designer and author of this Visualbook.

jiri.chlebus@gmail.com